Over ons

Over het doel

Stichting De Zingende Ridder is in het leven geroepen om bijzondere muzikale en muziek-theatrale projecten mogelijk te maken.
Gedacht kan worden aan:

  • Het uitvoeren van waardevol, minder bekend repertoire, of repertoire uitgevoerd in ongewone bezettingen.
  • Het organiseren van festivals waarin muziek wordt gecombineerd met andere podiumdisciplines.
  • Het geven van opdrachten voor het maken van een nieuwe compositie.
  • Het organiseren van een concertserie met een eigenzinnige programmering, op een karakteristieke locatie met een goede akoestiek.

In het algemeen wil Stichting De Zingende Ridder uitvoerenden en publiek meenemen in intieme muzikaal-artistieke belevenissen die een opbeurend en opbouwend karakter hebben.

ANBI

De Stichting heeft de ANBI-status (cultureel). Het RSIN nummer van de Stichting is 858681936.
De Stichting heeft geen betaalde bestuurders en kent hen ook geen kostenvergoedingen toe.
Hier kunt u de jaarrekening 2022 en de verklaring van de raad van toezicht downloaden.

Stichting de Zingende Ridder

Voorzitter:
Prof. Dr. Claudine A. Chavannes-Mazel
emeritus University of Amsterdam
Penningmeester:
Frits Mulder

Secretaris:
Dr. Luc Soethout

Algemeen bestuurslid:
Iris van der Kleij

Contactadres:
Louis Davidsstraat 253
2551 EG Den Haag
info@dezingenderidder
bankrekening:
NL39 INGB 0008 3422 88

Raad van Toezicht:

Dr. Peteke Feijten
Drs. Elsbeth Visser

 

Over de naam

Serena Jansen, de oprichtster van Stichting De Zingende Ridder, vertelt over haar motivatie om deze stichting op te richten:

Sinds mijn kinderjaren was ik geboeid door het verhaal van de engel die de draak doodt. Ook kende ik het verhaal van een ridder te paard die een draak doorboorde, om daarmee een schone jonkvrouw te redden. Die scène sprak mij minder aan vanwege het beeld van de hulpeloze vrouw.

Enkele jaren geleden zag ik, door een persoonlijke ervaring, dat deze verhalen ook op een andere manier gelezen kunnen worden: wat als ridder, draak en jonkvrouw allemaal één en dezelfde persoon zijn?
Is het niet zo dat ieder van ons een of meer demonen met zich meedraagt – wanen, verborgen angsten, diepgewortelde misverstanden – waartegen gevochten moet worden als we de jonkvrouw – het mooie, lieflijke en goede in onszelf – de volle ruimte willen geven?

De vraag is vervolgens: hoe bevecht je je eigen draak?
Wellicht door te zingen?