Het Serenade minitheater


Serena zingt de sterren van de hemel in het theater.

Het Serenade Minitheater is een klein transporteerbaar, fantasierijk beschilderd theatertje.

Het Serenade Minitheater heeft het leven gezien met hulp van acht particuliere geldschieters en de pop-up optredens in augustus 2020 zijn gefinancierd door Fonds 1818 en het Cultuurmakersfonds.

Bedenker en ster in dit hemelse theater Serena Jansen zingt er letterlijk en figuurlijk de sterren van de hemel en Aldert Prast begeleidt haar met zijn virtuoze spel op de accordeon.
Uitgaande van wat zij zelf erg mooi vinden, heeft het duo een collectie liederen samengesteld in verschillende talen (Engels, Italiaans, Spaans, Braziliaans, Russisch, Frans, Jiddisch) en genres, van het aanstekelijke Boum! Van Charles Trenet, via het alom geliefde Bella Ciao, naar een drietal prachtige Jiddische gezangen en nog veel meer.

Wilt u een dierbaar iemand een zeer bijzondere serenade brengen?
Hebt u iets speciaals te vieren?
Is het nodig een grote kale ruimte tot leven te brengen?
Wilt u troost brengen, een weerbarstig hart voor u winnen, of een avond de glans en kleur geven die bij blijven?

U kunt het Serenade Minitheater inhuren door te mailen naar:
info@serenajansen.nl
of te bellen naar: 06-24 86 13 91

Zijn er ook kinderen aanwezig, gaat het om een kinderfeestje, is er behoefte aan iemand die de coronamaatregelen tijdens het optreden op grappige wijze waarborgt? Dan neemt het minitheater ook clown Lot mee.


Repertoirelijst Serenade Minitheater

Repertoire (licht) klassiek

 • From “La courte paille” (M. Carême/F. Poulenc)
  Quelle aventure!
  La reine de coeur
  Ba, be, bi, bo, bu
  Lune d’avril
 • From “Cabaret songs” (W.H.Auden/B. Britten)
  Tell me the truth about love
 • Surabaya Johnny (B. Brecht/K. Weill) Luister en kijk hier!
 • Nani, nani/ Sefardic cradle song (J. Rodrigo) Luister en kijk hier!

 


 

English

The Serenade Mini Theatre

The Serenade Mini-Theatre is a small transportable, imaginatively painted theatre.

The Serenade Mini Theatre has seen life with the help of eight private lenders, whereas the pop-up performances in August 2020 were financed by ‘Fonds 1818’ and ‘Cultuurmakersfonds’.

The inventor and star of this celestial theatre is Serena Jansen, whose shining voice is perfectly matched by Aldert Prast’s virtuoso accordion-playing.
Starting from their own musical preferences, the duo has put together a collection of songs in different languages (English, Italian, Spanish, Brazilian, Russian, French, Yiddish) and genres, from the catchy Boum! by Charles Trenet to the much-loved Bella Ciao, all the way up to some beautiful Yiddish songs and a lot more.

Would you like to bring a very special serenade to a loved one?
Do you have something special to celebrate? Do you need to liven up a large bare room?
Do you wish to bring comfort, to win a reticent heart, or to add to an evening the radiance and colour that will stay with you for long?

You can hire the Serenade Mini Theatre by sending an email to:
info@serenajansen.nl or by calling: 06 – 24 86 13 91

Are there any children present, is there a children’s party coming up, do you need someone to humorously monitor compliance with the corona measures? Then the Mini-Theatre will also bring clown Lot along!